Pondelok – Piatok: 9:00 – 18:00, Sobota: 9:00 – 12:00 -- Dnes je -- Meniny oslavuje:
Osobné vozidlá
Úžitkové vozidlá
Výkup a Leasing
Dovoz vozidiel
Odťahová služba
previous arrow
next arrow
Slider

Autobazár DARINEX

Adresa: Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Tel: +421 903 836 283, +421 903 632 694
Email: darinex@darinex.sk

Otváracie hodiny:


Po – Pi: 9:00 – 18:00
Sobota: 9:00 – 12:00PODMIENKY A ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený obchodný partner! Ďakujeme Vám vopred za Váš čas a prečítanie informácií o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame.

Týmto dokumentom Vám poskytujeme informáciu o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach súvisiacich s týmto spracovávaním prevádzkovateľom, ktorým je Štefan Slezák S-Servis, Svätoplukova 2739/13, 90201 Pezinok, IČO: 35 082 593, podnikatateľ vedený v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Pezinok, pod č. 107-9815 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

1. Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom osobných údajov, teda osobou, ktorá určuje účel a prostriedky a rozhoduje o spracovaní Vašich osobných údajov za nižšie uvedeným účelom, je podnikateľ Štefan Slezák S – servis, Svätoplukova 2739/13, 90201 Pezinok, IČO: 35 082 593 email: darinex@darinex.sk

2. Ako a prečo sú Vaše osobné údaje spracovávané?

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z.z ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ( „ďalej len Nariadenie“).

K spracúvaniu Vašich osobných údajov u nás ako Prevádzkovateľa dochádza za účelom:

a) realizácie zmluvného vzťahu, teda uzavretia a plnenia zmluvy alebo predmetu objednávky medzi nami a Vami (tj. právnym základom je nevyhnutnosť pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo pre prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť); a to vrátane poskytovaniu doplnkových služieb pre našich klientov, ktorými sú: prepis vozidiel na nového majiteľa po realizácii predaja alebo kúpy vozidla na ich žiadosť, kde právnym základom na spracúvanie osobných údajov je zmluva (splnomocnenie na právne úkony), príjemcami Vašich osobných údajov sú orgány, s ktorými je nevyhnutné realizovať prepis vozidiel (napr. Policajný zbor SR)

b) plnenia našich súvisiacich zákonných povinností voči našim obchodným partnerom a štátnym orgánom (účtovné, daňové, obchodné, trestno-právne, kedy právnym základom je nevyhnutnosť pre dodržanie právnych povinností, ktoré sa nás vzťahujú); príjemcami Vašich osobných údajov sú štátne orgány.

c) prípadného uplatňovania našich práv a oprávnených záujmov, napr. odpovedanie na žiadosti a otázky prichádzajúce z externého prostredia na náš mail darinex@darinex.sk, prípadne na našu poštovú adresu alebo zverejnené telefonické kontakty na webovom sídle www.autodarinex.sk.

Ďalej vystupujeme v rámci spracovania osobných údajov v roli Sprostredkovateľa:

Za účelom realizácie zmluvného vzťahu našim klientom ponúkame možnosť využiť lízingové a úverové finančné služby prostredníctvom spoločnosti QuatroCar kde sme v roli sprostredkovateľa a prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je spoločnosť VÚB Leasing, a.s. , Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31 318 045.

Autobazár. Ponuka osobných, úžitkových, terénnych, nákladných vozidiel, motoriek, návesov, skútrov, lodí, náhradných dielov…